Technologie

Černá metalurgie

Neželezná metalurgie

Chemický průmysl

Obohacení rud železných a neželezných kovů

Energetechnologie

Výroba vápna

Aspirace a čistění plynu

Automatizace technologických procesů

Naše řešení — Investice do budoucna

V současné době hospodářské krize podnikům metalurgického a těžebního průmyslu pro zachování rentability je třeba provést aktivní modernizaci vlastní výroby. Bohužel, ne všechny společnosti mají takovou možnost z důvodu poklesu efektivity kapitálu a krize v bankovním systému. Proto pro mnohé podniky jediným možným řešením je modernizace s maximálním využitím vlastních zdrojů a potenciálů existujících technologií.

Korporace AIK-EKO InterTrade s.r.o. se specializuje na provádění technického auditu stávajících podniků hutního a těžebního průmyslu. Cílem tohoto auditu je vývoj technologií, zaměřených na zvýšení rentability výrobních procesů a konkurenceschopnosti na světovém trhu.

Profesionální zpracování a zavádění protikrizových kroků s optimalizací práce stávajícího zařízení zajišťuje zvýšení koeficientu účinnosti prováděných opatření.

Tento integrovaný přístup k řešení naléhavých úkolů umožňuje našim zákazníkům uskutečnit modernizaci svých výrobních podniků v nejkratším možném čase s minimálními investicemi.

Maximálním snížení provozních nákladů s cílem zachování a rozšíření stávajících odbytišť v době krize je nejlepší strategií pro rozvoj podniku.


Profesionální rozvoj a realizace protikrizových opatření s optimalizací práce dostupných zařízení umožňuje zvýšit míru účinnosti událostí.

Komplexní přístup k řešení aktuálních úkolů poskytuje možnost našich partnerů modernizovat v nejkratším možném čase as nejmenším odpisem fondů.

Maximální snížení výrobních nákladů za účelem zachování a rozšíření stávajících prodejních trhů v průběhu krize je nejlepší strategií pro rozvoj podniku.

Zařízení

Zařízení pro membránové technologie

Iontové výměnné filtry

Mechanické filtry

Mechanická dehydratace

Usazovací nádrže, čističky, zahušťovadla

Systémy dávkování činidel

Chladicí věže

Tepelné výměníky

Kontakty


+420 775 052354

+380 67 6170757

valeriakaluza

vkaluza@post.cz

Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8.