Technologie

Černá metalurgie

Neželezná metalurgie

Chemický průmysl

Obohacení rud železných a neželezných kovů

Energetechnologie

Výroba vápna

Aspirace a čistění plynu

Automatizace technologických procesů

Naše řešení — Investice do budoucna

V současné době hospodářské krize podnikům metalurgického a těžebního průmyslu pro zachování rentability je třeba provést aktivní modernizaci vlastní výroby. Bohužel, ne všechny společnosti mají takovou možnost z důvodu poklesu efektivity kapitálu a krize v bankovním systému. Proto pro mnohé podniky jediným možným řešením je modernizace s maximálním využitím vlastních zdrojů a potenciálů existujících technologií.

Korporace AIK-EKO se specializuje na provádění technického auditu stávajících podniků hutního a těžebního průmyslu. Cílem tohoto auditu je vývoj technologií, zaměřených na zvýšení rentability výrobních procesů a konkurenceschopnosti na světovém trhu.

Profesionální zpracování a zavádění protikrizových kroků s optimalizací práce stávajícího zařízení zajišťuje zvýšení koeficientu účinnosti prováděných opatření.

Tento integrovaný přístup k řešení naléhavých úkolů umožňuje našim zákazníkům uskutečnit modernizaci svých výrobních podniků v nejkratším možném čase s minimálními investicemi.

Maximálním snížení provozních nákladů s cílem zachování a rozšíření stávajících odbytišť v době krize je nejlepší strategií pro rozvoj podniku.


Profesionální rozvoj a realizace protikrizových opatření s optimalizací práce dostupných zařízení umožňuje zvýšit míru účinnosti událostí.

Komplexní přístup k řešení aktuálních úkolů poskytuje možnost našich partnerů modernizovat v nejkratším možném čase as nejmenším odpisem fondů.

Maximální snížení výrobních nákladů za účelem zachování a rozšíření stávajících prodejních trhů v průběhu krize je nejlepší strategií pro rozvoj podniku.

Zařízení

Оборудование для мембранных технологий

Ионообменные фильтры

Фильтры механической очистки

Механическое обезвоживание

Отстойники, Осветлители, Сгустители

Системы дозирования реагентов

Градирни

Теплообменники

Kontakty


+420 775 509 171

valeriakaluza

vkaluza@post.cz

Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8.