ODBOR VODNÍCH TECHNOLOGIÍ

portfolio 1
Sergej Rižko
Ředitel odboru vodních technologií

„Kvalita a spolehlivost‟

Zobrazit brožuru

Úkolem Odboru vodních technologií je vývoj a implementace racionálních a inovativních řešení vodního hospodářství ve všech oblastech průmyslu a energetiky.

V současné době při hospodářském poklesu nejvíce akutní problematikou je konkurenceschopnost a vysoká ziskovost podniku díky snížení nákladů a zvýšení kvality výrobků.

Jednou z důležitých oblastí, v nichž každá firma je schopna snížit náklady, jsou vodní a kalové systémy.

Realizovaná na základě mezinárodní zkušeností s použitím originálních prvků naše řešení zajišťují úsporu vody a jiných energetických zdrojů, zlepšení kvality kovového kalu, který se vrátí do výroby, snížení provozních nákladů a zaručují optimální úroveň kapitálových investic s minimální dobou návratnosti.

Prostřednictvím tohoto přístupu dosahujeme:

  • nízké jednotkové náklady na elektřinu:
  • - systémy na úpravu a čištění vody do 1.82 kWh/m3;
    - u vodních recyklačních systémů do 0.27 kWh/m3.
  • úspora běžného paliva tepelnou elektrárnu v důsledku hlubokého chlazení cirkulující vody v množství 1048 tun paliva ročně.
  • eliminace kapalných výpustí o 90–100%.
one