ODBOR OBOHACENÍ A GRANULACE RUD ŽELEZNÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVŮ

portfolio 1
Andrej Malofeev
Hlavní inženýr VVPÚ AIK-EKO, vedoucí odvětví

„Věříš-li sobě, svět taky bude věřit‟

Zobrazit brožuru

Odbor obohacení a granulace rud železných a neželezných kovů zajišťuje všechny potřebné služby pro výzkum a vývoj technologií obohacení a granulace rud železných a neželezných kovů, polymetalických rud a ostatních nekovových nerostů, stejně jako poskytuje celou řadu inženýrských prací do jejich plné aplikace.

Činnost odboru se zaměřují na vývoj a průmyslovou aplikaci inovativních technologií a zařízení, která zajišťuje snížení nákladů na konečné produkty se zvýšenou kvalitou.

Specialisté z našeho odboru vyvinuli technologii pro modernizaci existujících drticích továren se zaváděním jemného a ultrajemného drcení rud, které umožní továrně dosáhnout následujících ukazatelů:

  • snížit výrobní náklady na koncentrát o 10-15%;
  • zvýšit kvalitu koncentrátu při obohacení o 0,7-1,5%;
  • snížit kapitálové náklady (CAPEX) a provozní náklady (OPEX 20-25% při realizaci nové výstavby.

Inovačním směrem ve vývoji hornictví a metalurgického průmyslu je zavedení technologií nízkoteplotní procesů v tuhé fázi pro přímou redukci železa z rud, koncentrátů a hutních odpadů, využívajících jako redukční činidlo vodík nebo rafinované ropné produkty.

Zavedení této technologie sníží počet výrobních operací několikrát tím, že se odstraní zpracování, spékání, vysokopecní proces a řada pomocných procesů.

Konečný produkt je kovovým materiálem (houbovité železo) z obsahem železa ne méně než 95%, který je vhodný pro výrobu oceli v elektrických obloukových pecích, kyslíkových konvektorech a ostatních ocelárnách.

one