Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Pražící závod. Sušička №1. Systém čištění plynů.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon sušičky: 280 t/h
Výkon systému: 250 000 m3/h
Filtrační plocha ≈ 6 000 m2
Provozní teplota: 200˚С
Prašnost na vstupu: 5,1 g/nm3
Prašnost na výstupu: 5 mg/nm3

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu (Statní Podnik STATNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÝ PROJEKČNÍ ÚSTAV TITANU), Ukrajina

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Metalurgický závod. Systém zásobování vodou komplexu granulace strusky.

Typ práce:

 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon: 2 500 m3/h
Teplota média: hasta 80°С
Frekvence: 60 Hz
Napětí: 480 W
Výkon: 265 kW

Realizováno spolu s Pump System Engineering s.r.o., Česká republika

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Pražící závod. Trubkovitá rotační pec №2. Systém čištění plynu

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon pece: 110 t/h
Výkon systému: 350 000 m3/h
Filtrační plocha: 11 908 m2
Provozní teplota: 200°С
Prašnost na vstupu: 17 g/nm3
Prašnost na výstupu: 5 mg/nm3

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu, Ukrajina

Rudomajn s.r.o., Ukrajina

Rekonstrukce komplexu obohacení hematitů křemence.

Typ práce:

 • Kontrola stavebních konstrukcí
 • Vývoj detailního inženýringu
 • Stavební montážní práce
 • Uvedení do provozu

Kapacita: 1,0 milion tun ročně dle původní rudy
Kapacita hotových výrobků: 0,3 milionu tun/rok.
Obsah železa v aglomerační rudě: 52,1-60,0%

Severstal, a.s., Rusko

Vápenný dolomitový závod. Čištění plynu rotační pece №7.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon systému: 350 000 m3/h
Prašnost na vstupu: 10 g/m3
Prašnost na výstupu: hasta 10 mg/m3

Realizováno spolu s TechNaero aps, Dánsko

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Metalurgický závod. Cirkulační systém vodního chlazení rudní termické pece.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Průtok: 2 000 m3/h
Vstupní teplota vody: 60°С
Výstupní teplota vody: 40°C

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu, Ukrajina

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Pražící závod. Sušička №2. Systém čištění plynu.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon sušičky: 280 t/h
Výkon systému čištění plynu: 500 000 m3/h
Filtrační plocha: 13 892 m2
Provozní teplota: 200°С
Prašnost na vstupu: 5,1 g/nm3
Prašnost na výstupu: 5 mg/nm3

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu, Ukrajina

Severstal, a.s., Rusko

Výroba válcovaných za tepla produktů. Válcovna №1. Válečkový kalící stroj. Cirkulační systém uzavřeného cyklu.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Průtok: 3 400 m3/h
Vstupní teplota: 45°С
Výstupní teplota: 35°С

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Metalurgický závod. Systém čištění plynu úseku rafinace.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon: 110 000 m3/h
Filtrační plocha: ≈ 2 925 m2
Provozní teplota: 200˚С
Prašnost na vstupu: 10,5 g/nm3
Prašnost na výstupu: 5 mg/nm3

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu, Ukrajina

Energomašspecstal, a.s., Ukrajina

Cirkulační systém vodního chlazení elektroocelárny.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení

Průtok: 6 400 m3/h

Realizováno spolu s Pump System Engineering s.r.o., Česká republika

Feroniklová továrna CGN, Guatemala

Metalurgický závod. Rudní termická pec. Systém čištění plynu.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon systému: 180 000 m3
Filtrační plocha: ≈ 4 457 m2
Provozní teplota: 200˚С
Prašnost na vstupu: 33 g/nm3
Prašnost na výstupu: 5 mg/nm3

Vyvinuto a realizováno spolu s SP SVVPÚ Titanu, Ukrajina

Zaporožstal, a.s., Ukrajina

Válcovna za studena №1. Systém chlazení mořírny.

Typ práce:

 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Průtok: 230 m3/h
Vstupní teplota: 55˚С
Výstupní teplota: 35˚С

Severstal, a.s., Rusko

Aglomerační výroba. Zařízení aspirace přístřešku koncových častí aglomeračních zařízení №4,5,6.

Typ práce:

 • Základní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Spékací plocha aglomeračního zařízení: 3*84 m2
Výška spékací vrstvy: 355-375 mm
Výkon sytému aspirace: 370 000 m3/h
Prašnost na vstupu: 10 g/m3
Prašnost na výstupu: max 10 mg/m3

Ufalejnikl, a.s., Rusko

Rekonstrukce systému foukání vysokých pecí № 2, 3, 4, 5, 6.

Typ práce:

 • Vývoj technologie
 • Základní inženýring
 • Detailní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Šéf-montáž a spouštěcí práce

Výkon každého systému: 40 000 m3/h
Filtrační plocha: ≈ 4 457 m2
Provozní teplota: 300°С

Mariupolský metalurgický kombinát Iljiče, a.s., Ukrajina

Vápenka. Dopravníky hotových výrobků. Systém aspirace. Realizace projektu „na klíč‟.

Typ práce:

 • Základní inženýring
 • Detailní inženýring
 • Dodávka zařízení
 • Stavební montážní práce
 • Spouštěcí práce
 • Uvedení do provozu

Výkon: 25 000 m3/h
Filtrační plocha: ≈ 420 m2
Prašnost na vstupu: 5,5 g/m3
Prašnost na výstupu: 14 mg/m3

Realizováno spolu s TechNaero aps, Dánsko