CENTRUM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

portfolio 1
Dmitrij Kolomojec
Vedoucí projektů a programů

Interakce je základem všeho

Centrum řízení projektů AIK-EKO nabízí služby organizace a řízení realizace projektů "na klíč" nebo jejich jednotlivých fází:

 • Výrobní audit
 • Technickoekonomické zdůvodnění
 • Inženýrský průzkum
 • Příprava projektu
 • Příprava pracovní dokumentace
 • Dodávka zařízení
 • Montáž zařízení
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce

Realizace každého projektu vždy spojená s plánováním, sestavením harmonogramu a dohledem nad výkonem práce. Centrum řízení projektů jako součást korporace AIK-EKO kontroluje hlavní ukazatele realizací plánu, jako je například termíny realizace a rozpočet. Průběžné monitorování a analýza procesu umožňují mít spolehlivé informaci o provádění prací v každé fázi, a v případě potřeby provádět včasné úpravy s cílem zajištění dodržování pracovního harmonogramu.

Spuštění objektů ve stanovené lhůtě s dosažením stanovených ukazatelů je skutečným potvrzením účinnosti investic.

Technický dozor a audit

 • Vypracování plánů a harmonogramů projektu
 • Objednávky výroby zařízení na zakázku
 • Kontrola jakosti v procesu výroby
 • Inspekce výroby
 • Zajištění zkoušek a převzetí hotových výrobků
 • Dodávka zařízení
 • Šéfmontáž

Předspouštěcí práce, záruční a mimozáruční servis

 • Vypracování plánu a harmonogramu realizace díla
 • Definování rozsahu a termínů prací
 • Harmonizace termínů a podmínek
 • Vykonávaní prací nebo dohled nad realizací
 • Dokumentární podpora práce

Dokumentární podpora zařízení

 • Vypracování manuálů a návodů
 • Dodaní nezbytné dokumentace (certifikátů) pro zařízení
Řízení projektu
Kontrola jakosti
Stavební a montážní práce
Šéfmontáž a předspouštěcí práce
Servisní služby
Realizované projekty
one