ODBOR ELEKTROENERGETIKY

portfolio 1
Valerij Kuliš
Vedoucí odboru elektroenergetiky

„Aktivní svět správných rozhodnutí‟

Zobrazit brožuru

Praktické využití energeticky úsporných technologií je součástí úspěšného rozvoje podniku.

Neefektivní využívání energie, elektřiny, tepla z výfukových plynů, komprimované energie vzduchu v energeticky náročné výrobě (hornictví, hutnictví, chemický průmysl a energetický průmysl) zvyšuje konečné výrobní náklady až o 15%.

Za účelem realizace energeticky úsporných programů odborníci našeho odboru analyzují energetickou účinnost technologického procesů a celého podniku, aby co nejvíc eliminovat ztráty energie

My dosahujeme úspor paliva díky optimalizaci spotřeby primární energie do 30% a při využití sekundární energie do 10-15%

Náš odbor zajišťuje dodržování všech požadavků na ochranu životního prostředí, snížení investičních a provozních nákladů o 20-30%.

Spolupráce s odborem garantuje nejlepší výsledky a plnění cílů zákazníka. Dostanete nejlepší řešení pro energetický a nákladově efektivní rozvoj podniku.

Hlavní směry a ukazatele:

  • systém rekuperace tepla plynových spalin při výrobě oceli, pokles spotřeby energie o 30%.
  • alternativní zdroje energie, částečné nahrazení centralizovaného napájení
  • bojlery, použití přídavných topných těles a nastavení systému, zvýšení účinnosti o více než Min 5%
  • tepelné elektrárny, zlepšení ekonomických a environmentálních ukazatelů zařízení

one