Ingeniería

 • Investigaciones de laboratorio
 • Ensayos semiindustriales
 • Auditoria técnica de producción
 • Auditoria enérgica de producción
 • Argumentación técnico-económica bancaria
 • Argumentación técnico-económica
 • Ingeniería básica
 • Ingeniería detallada
 • Supervisión de ingeniería
 • a jiné

Odbor obohacení a granulace rud železných a neželezných kovů

  Zařízení

 • Uskladnění
 • Drticí a třídicí
 • na obohacování
  • Rozvlákňovací
  • Klasifikační
  • Magnetické obohacení
  • Gravitační obohacení
  • Flotační
  • Odvodňovací
  • Filtrační
 • Granulační
  • Dávkovací
  • Míchací
  • Granulace
  • Pražení
  • Třídicí
 • Zdvíhací
 • Nakládací
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Jiné

Odbor černé metalurgie. Aglomerační výroba

  Zařízení

 • Uskladnění
 • Příprava vsázky
 • Spékání aglomerátů
 • Drticí a třídicí
 • Čistění plynu a aspirace
 • Odprášení
 • Zásobování elektrickou energií a automatizace
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkumné práce surovin a aglomerátů
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor pro výrobu vápna

  Zařízení

 • Uskladnění
 • Praženi vápna
 • Drcení a třídění vápna
 • Expediční služby
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkumné práce surovin a aglomerátů
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor aspirace a čistění plynů

  Zařízení

 • Ústřední aspirační systém
 • Tečkovaný systém aspirace
 • Suché čistění plynu
 • Mokré čistění plynu
 • Čistění plynu od SOx
 • Čistění plynu od NOx
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor Vodní technologie

  Zařízení

 • Chladicí soustava
 • Systém čistění průmyslových a běžných kapalin
 • Systém odvodnění kalů a suspenzí s doplňujícím čistěním čiřené vody
 • Systém pro přípravu vody
 • Chladicí věž
 • Čerpací zařízení
 • Ionexové a filtrační zařízení
 • Reverzní osmóza, nano a ultrafiltrace
 • Odvodňovací zařízení
 • Výměníky tepla
 • Potrubní uzavírací armatura
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor automatizace technologických procesů

  Zařízení

 • Systém automatizace
 • Instalace serverů
 • Servery
 • Ovládací panel
 • Systém ovadaní zařízením MCC
 • Frekvenční měnič
 • Zařízení nízkého napětí
 • Rozváděč serverovny
 • Systém zabezpečení
 • Zařízení kompenzaci reaktivního výkonu
 • Systém rozvadění středního napěti 6-35 kV
 • Jiné

  Služby

 • Vypracování technického zadání
 • Modernizační projekt stávajícího projektu
 • Projekt nového objektu
 • Programovaní zkoušecího zařízení
 • Programovaní Scada
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Explotación industrial experimental
 • Jiné

Odbor energotechnologií

  Zařízení

 • Systém tepelné utilizace
 • Alternativní zdroje energie
 • Kotelny
 • Tepelné elektrárny
 • Elektrárny mobilního typu
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor chemického průmyslu. Výroba sody a vedlejších produktů

  Zařízení

 • karbonizační kolony
 • Destilátory
 • Vakuové filtry (bubnové a páskové)
 • Kompresorové stanice
 • Systém pro úpravu vody
 • Systém pražení vápna
 • Aspirační systém a čistění plynu
 • Systém pro zásobovaní elektřinou a parou
 • Systém automatizace a technologických procesů
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Odbor barevné metalurgie

  Zařízení

 • Obohacování titanových rud
 • Tavicí průmysl
 • Výroba oxidu titaničitého
 • Výroba houbovitého titanu
 • Obohacování niklových rud
 • Výroba feroniklu
 • Výroba rafinovaného niklu
 • Výroba prvkového manganu
 • Výroba elektrolytického manganu
 • Jiné

  Služby

 • Audit
 • Průzkum
 • Vývoj technologie
 • Projekční práce
 • Šéfmontáž a předspouštěcí práce
 • Služby de mantenimiento
 • Jiné

Nová výstavba Rekonstrukce