ODBOR BAREVNÉ METALURGIE

portfolio 1
Dmitriy Gantsov
Head of Nonferrous Metallurgy Department

„Řečeno, uděláno‟

Zobrazit brožuru

Trendy moderního trhu barevných kovů vyžadují zvýšení konkurenceschopnosti výrobků, což může být dosaženo prostřednictvím systematického přístupu ke zlepšení kvality a snížení výrobních nákladů.

Výzkumní a projekční potenciál korporace „AIK-EKO‟ a SP SVVPÚ Titanu (Státního podniku STATNÍ VĚDECKOVÝZKUMNÝ A PROJEKČNÍ ÚSTAV TITANU) umožní aplikaci své vlastní pokročilé technologii výroby titanu, hořčíku, niklu, feroniklu a manganu za specifických potřeb zákazníka:

  • zvýšení ziskovosti;
  • přeměna výroby;
  • rozšíření spektra produkovaných výrobků;
  • nová výstavba a rozšíření výroby.

Řešení těchto problémů je dosaženo díky kombinaci zkušeností a profesionalitě specialistů SP SVVPÚ Titanu a korporace AIK-EKO, o čemž svědčí i realizace řady projektů po celém světě.

Spolupráce s námi při vývoji a realizaci technologie zaručuje:

  • minimální náklady při realizaci projektů;
  • získání vysoce kvalitních výrobků z titanu (s obsahem titanu o více než 90%);
  • získání rafinovaného niklu (s obsahem niklu o více než 99%) a feroniklu;
  • získání primárního hořčíku (s obsahem hořčíku o více než 99.8% a vyšší);
  • získání elektrolytického manganu (s obsahem manganu o více než 99.7% a vyšší).

one