ODBOR VÝROBY VÁPNA

portfolio 1
Alexander Lymar
Vedoucí oddělení hutních technologií

„Klást si za cíl a jít na to‟

Zobrazit brožuru

Cílem odboru výroby vápna je vývoj a zavádění inovačních technologií při výstavbě nových a rekonstrukci existujících vápenek.

Vývoj odboru výroby vápna oddělení je zajištěn kombinací pokročilých světových zkušeností a tvořivého přístupu k řešení jednotlivých problémů. Toto nám umožňuje nabídnout zákazníkovi nejlepší technologické řešení pro získání vysoce kvalitních produktů a kompaktní umístění výrobních linek.

Systémový přístup k práci spolu s VVPÚ AIK-EKO zajišťuje realizaci projektů ve všech fázích, včetně analýzy stávajících konstrukcí podniku, zajištění geodetických a geologických průzkumů, laboratorních testů surovin zákazníka a vyrobeného vápna.

Spolupráce s námi Vám umožní:

  • získat produkt té nejvyšší kvality (CaO + MgO až do 96% reaktivita cca 1,0 min);
  • zajistit nízké jednotkové náklady na jednotku výrobku (palivo - méně než 880 kcal/kg vápna, elektřina - do 24 kWh/t vápna);
  • zpracovávat nepraný kontaminovaný vápenec (s obsahem do 5% tavitelných jílových příměsí);
  • snadnou údržbu hlavního stroje (vnější umístění hořáků zařízení pece, nedostatek konstantních spínacích ventilů);
  • zajistit bezpečný provoz na hlavním zařízení (pec pracuje za podtlaku).

one