ODBOR ČERNÉ METALURGIE. AGLOMERAČNÍ VÝROBA

portfolio 1
Alexander Iljuchin
Ředitel pro hutní technologie

„Výsledek - nejlepší důkaz‟

Zobrazit brožuru

Spolupráce s AIK-EKO je zřejmě nejsprávnějším a atypickým řešením při vývoji technologie aglomerace.

Naše společnost vyvinula a nabízí majitelům aglomeračních továren technologii, která umožňuje maximální využití rezervy stávajících procesů a zařízení, a také výrazně snižuje kapitálové náklady ve srovnání s novou výstavbu.

Vyvinuté příslušným odborem inovativní řešení pro aglomerační procesy, které byly potvrzeny studií VVPÚ AIK-EKO, zaručují významné snížení spotřeby pevných paliv, zemního plynu a elektřiny, jakož i zlepšení kvality vyráběného aglomerátu.

Při použití tohoto aglomerátu dochází ke snížení celkových nákladů na výrobu 1 tuny litiny od $5 do $15.

Prostřednictvím tohoto přístupu dosahujeme:

  • Snížení jednotlivých nákladů:
  • - Tuhá paliva o 30%;
    - Zemní plyn a elektřina o 5-15%.
  • Vysoce kvalitní produkt:
  • - Obsah drti ve vyrobeném aglomerátů 3-5%.
  • Optimální doba aplikace technologie:
  • - Realizace projektu za 1,5 roku;
    - Návratnost za 1,5 roku.

one