Vědeckovýzkumný projekční ústav AIK-EKO

portfolio 1
Maxim Jakimenko
Generální ředitel Vědeckovýzkumného projekčního ústavu AIK-EKO

„Síla inženýringové myšlenky je nekonečná‟

Zobrazit brožuru
Navštívit webové stránky VVPÚ AIK-EKO

Vědeckovýzkumný projekční ústav AIK-EKO vykonává vedoucí úlohu při vytváření nových a definování hlavních priorit při rekonstrukci stávajících průmyslových podniků. Proto je ústav účinným nástrojem k dosažení strategických a provozních cílů zákazníka.

Cílem VVPÚ AIK-EKO je vytvoření a následná realizace svých inovativních technologií s minimální dobou návratnosti.

Současná strategie účinné interakce VVPÚ AIK-EKO s příslušnými odbory korporace umožňuje vývoj příslušných high-tech řešení v souladu s požadavky zákazníka v nejkratším možném čase.

Vědeckovýzkumný projekční ústav AIK-EKO je zaměřen na

Vědeckovýzkumní činnost

 • Laboratorní výzkum
 • Poloprůmyslové zkoušky
 • Vývoj technologií

Projekční činnost

 • Technický audit výroby
 • Inženýrský průzkum
 • Argumentación técnico-económica
 • Základní inženýring
 • Detailní inženýring
 • Autorský dozor

Realizace technologických řešení

 • Obohacení a peletizace rud černých a barevných kovů
 • Černá metalurgie. Aglomerační výroba
 • Výroba vápna
 • Barevná metalurgie
 • Chemický průmysl
 • Energetika
 • Producción de energías
 • Výroba elektrické energie
 • Aspirace a čistění plynu
 • Vodní technologie
 • Automatizace technologických procesů
one