ODBOR AUTOMATIZACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

portfolio 1
Sergej Kušnarenko
Vedoucí oddělení elektrotechnických zařízení a automatizace

„Automatizace je delikátní záležitost‟

Zobrazit brožuru

Zavedením moderních automatizovaných systémů lze dosáhnout zlepšení kvality produktů v rámci celého výrobního cyklu a získat ekonomickou výhodu prostřednictvím snížení prostojů zařízení, uplatnění energeticky úsporných technologií, optimalizace nákladů na údržbu zařízení.

My vytváříme automatické kontrolní systémy na základě našich individuálních softwarových řešení v úzké spolupráci s technology příslušných odborů, co umožňuje poskytovat přesný výsledek, který očekává zákazník a to je hlavním cílem našeho odboru. Naše zkušenosti a přístup k projektu umožňuje navrhnout optimální řešení problému.

Prostřednictvím aplikace moderních technologií navrhování, konfigurace a programování náš Odbor automatizace navrhuje a realizuje komplexní projekty.

V důsledku zavedení moderních automatizovaných systémů může být dosaženo:

  • snížení prostojů zařízení o 10-15%;
  • snížení nákladů na energii a energetické nositele až o 35%;
  • snížení nákladů na údržbu objektu do 30%;
  • snížení počtů vadných výrobků.

one