icon

Laboratorní průzkum

icon

Poloprůmyslové testy

icon

Vývoj technologií

icon

Základní a podrobný inženýring

icon

Výběr a dodávka zařízení

icon

Šéf-montáž a předspouštěcí práce

V současné době hospodářské krize podnikům metalurgického a těžebního průmyslu pro zachování rentability je třeba provést aktivní modernizaci vlastní výroby. Bohužel, ne všechny společnosti mají takovou možnost z důvodu poklesu efektivity kapitálu a krize v bankovním systému. Proto pro mnohé podniky jediným možným řešením je modernizace s maximálním využitím vlastních zdrojů a potenciálů existujících technologií.

Korporace AIK-EKO se specializuje na provádění technického auditu stávajících podniků hutního a těžebního průmyslu. Cílem tohoto auditu je vývoj technologií, zaměřených na zvýšení rentability výrobních procesů a konkurenceschopnosti na světovém trhu.

Profesionální zpracování a zavádění protikrizových kroků s optimalizací práce stávajícího zařízení zajišťuje zvýšení koeficientu účinnosti prováděných opatření.

Tento integrovaný přístup k řešení naléhavých úkolů umožňuje našim zákazníkům uskutečnit modernizaci svých výrobních podniků v nejkratším možném čase s minimálními investicemi.

Maximálním snížení provozních nákladů s cílem zachování a rozšíření stávajících odbytišť v době krize je nejlepší strategií pro rozvoj podniku.

Andrej Sadygov
Generální ředitel
portfolio 1

AIK-EKO JE TO POŽADOVÁNÝ INŽENÝRING, ZAMĚŘENÝ NA ZLEPŠENÍ
EFEKTIVITY PODNIKU

REALIZOVANÉ PROJEKTY

RECENZE

PARTNEŘI

Партнеры

KONTAKT